Zamykanie naczynek – twarz

Zamykanie naczynek – twarz

Przyczyny powstawania skóry naczynkowej

Przyczyny pojawiania się poszerzonych naczynek krwionośnych na skórze twarzy nie zostały do końca poznane – są jednak znane czynniki, które predysponują do ich pojawiania się  na twarzy. Jednym z nich jest predyspozycja uwarunkowana genetycznie, czyli tzw. cera naczynkowa.

Duże znaczenie mają również czynniki zewnętrze, które w bezpośredni sposób oddziałują na naszą skórę. Jednym z pierwszych, szkodliwych czynników dla naszej skóry jest nadmierna ekspozycja na słońce oraz wpływ dużych wahań temperatury – od skrajnie niskich do bardzo wysokich.

Poszerzone naczynka na twarzy mogą być także efektem ubocznym terapii opartej na glikokortykosteroidach podawanych miejscowo (na przykład w kremie).

Poszerzone naczynka nazywamy teleangiektazjami. Są one położone powierzchownie, zachowując grubość do 1 milimetra – widać je więc „gołym okiem”. Teleangiektazje pochodzące z układu tętniczego są jasnoczerwone i leżą w poziomie skóry. Te, które pochodzą z układu żylnego, zazwyczaj są koloru niebieskiego i mogą unosić się ponad poziom skóry. Poszerzone naczynka mogą także uwidaczniać się pod postacią rumienia na twarzy, który cechuje się także występowaniem okresów wzmocnienia – w zależności od temperatury, cyklu miesięcznego, czy nawet spożywania niektórych potraw.

Teleangiektazje to problem estetyczny. Niestety, farmakologiczne leczenie poszerzonych naczynek nie przynosi oczekiwanych efektów. Leczeniem z wyboru jest światłolecznictwo w tym głównie  laseroterapia oraz z użyciem urządzeń emitujące światło o odpowiedniej długości fali.

Zamykanie naczynek na twarzy

Zamykanie naczynek na twarzy

Większość urządzeń przeznaczonych do zamykania naczynek wykorzystuje zjawisko selektywnej fototermolizy, która jest wykorzystywana w medycynie od kilkunastu lat. Większość zabiegów światłolecznictwa w medycyny estetycznej jest nakierowana na konkretny problem – na przykład usunięcie teleangiektazji. Usunięcie niechcianej zmiany wymaga działania w taki sposób, aby dotrzeć bezpośrednio do substancji lub struktury, która jest odpowiedzialna za występowanie konkretnego problemu. Substancje te (lub struktury) nazywamy chromoforami, lub inaczej – fotoakceptorami. Dopasowując odpowiednią długość fali wytwarzanej w urządzeniu, działamy selektywnie na konkretny chromofor – dzięki temu nie ulegają uszkodzeniu tkanki go otaczające. Fotoakceptorami mogą być: woda, hemoglobina, czy melanina W przebiegu fototermolizy dochodzi do absorpcji światła przez wybrany chromofor w wyniku czego dochodzi do jego podgrzania i w konsekwencji do jego zniszczenia. W przypadku teleangiektazji tym chromoforem jest hemoglobina.

Niestety niezależnie od zastosowanego sposobu leczenia, teleangiektazje mają charakter nawracający – co prawda nie w tym samym miejscu, gdzie zostały już zamknięte, ale mogą pojawiać się w innych miejscach.

Obecnie najczęściej stosowanymi metodami do zamykania naczynek są lasery oraz intensywne światło pulsacyjne (IPL lub VPL).

Zamykanie naczynek – twarz

Intensywne światło pulsacyjne VPL

Technologia VPL jest stosowana w medycynie estetycznej od ponad 20 lat. To dobra metoda, chociaż nie jedyna. Intensywne światło pulsacyjne jest wykorzystywana nie tylko do zamykania naczynek na twarzy. Jest skuteczna w leczeniu rumienia czy różnych zmian barwnikowych, na przykład przebarwień posłonecznych. Intensywne światło pulsacyjne działa także fotoodmładzająco oraz pomaga usuwać niechciane owłosienie.

Laserowe zamykanie naczynek na twarzy

Drugą technologią wykorzystywaną do laserowego zamykania naczynek na twarzy jest laser naczyniowe (np. Nd:YAG, KTP, diodowe) Wiązka laserowa działa na wybrane struktury – jeśli celem działania są naczynka krwionośne, a dokładnie zawarta w nich hemoglobina. Na skutek emisji energii lasera dochodzi do podgrzania, krzepnięcia krwi i następowej martwicy tkanki. Głowice laserów wyposażone są w wymienne końcówki, dzięki który możliwe jest działanie na naczynia krwionośne różnej wielkości.